Hol tartunk? HUF 12250

 

A RockyBivak.Hu portál (továbbiakban: Portál) üzemeltetője

* tevékenységét az alábbiakban szabályozott módon végzi,

* felhasználóinak (továbbiakban: Felhasználó) adatait az alábbiakban részletezett módon kezeli.

 

 

I. A Portál adatai

 

1. A Portál üzemeltetője a

Közös Nevező Szabadtéri Szabadidős Tevékenységeket Szervező és Segítő Nyílt Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) adatai:

Rövidített név: Közös Nevező Alapítvány

Székhely: 7720 Zengővárkony, Belterület 292. hrsz.

Nyilvántartási száma: 02-01-0001880

Adószám: 19138189-1-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 11731018-21457861-00000000 OTP Bank Nyrt.

E-mail-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: https://kozosnevezo.eu

Az Alapítvány célja: elsősorban, de nem kizárólagosan a természetjáráshoz kapcsolódó szabadtéri szabadidős- és sporttevékenységek támogatása, elősegítése, szervezése, népszerűsítése.

Képviselője: Laki Marianna kurátor

2. A Portál célja – elsősorban gyalogos és kerékpáros – természetjárók tevékenységének elősegítése a) innovatív és gazdaságos szálláshely- és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával,

b) közösségi finanszírozási felület működtetésével.

3. A Portál tárhelyszolgáltatója az

EV2 Internet Kft.

Cím: 1149 Budapest, Róna út 120-122.

E-mail-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: https://cpanel.hu

Adószám: 13335072-2-42

Adatvédelmi szabályzat: https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf

4. A Portál bankkártyás fizetési szolgáltatója a

OTP Mobil Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Weblap: https://simple.hu/

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-42

Általános szerződési feltételek: https://simple.hu/aff

Adatkezelési tájékoztató: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

5. A Portál tartalomkezelő platformja a

Joomla! Content Management System

Weblap: https://www.joomla.org/

Fejlesztő: Open Source Matters, Inc.

Cím: PO Box 4668 #88354, New York, NY 10163-4668 United States

Weblap: https://www.opensourcematters.org/

 

 

II. A Portál hozzáférési szintjei

 

1. A Portált a Felhasználók a következő hozzáférési szinteken használhatják:

a) Vendég: regisztrációt nem igénylő szint, csak a nyilvános tartalmakhoz fér hozzá.

b) Anonim: E-mail-cím megadásával a nyilvános tartalmakon túl a Portál tevékenységét támogató adománnyal regisztrált felhasználóknak elérhető tartalmakhoz is hozzáfér.

b) Regisztrált: Név, Felhasználói név, Jelszó, E-mail-cím, Cím, Telefonszám, Születési dátum adatok megadásával történő regisztrációt igénylő szint, a nyilvános tartalmakon túl a regisztrált felhasználóknak elérhető tartalmakhoz is hozzáfér.

c) Valós: a regisztrációnál megadott adatok ellenőrzésére szolgáló sikeres adategyeztetést igénylő szint, minden, felhasználóknak szóló tartalomhoz hozzáfér.

d) Adminisztrátor: az Alapítvány tevékenységében résztvevő személy, a feladatának ellátásához szükséges tartalmakhoz fér hozzá.

e) Rendszergazda: a Portál működtetését végző személy – a Regisztrált felhasználók Jelszaván kívül – a Portálon található összes adattípushoz hozzáfér a munkájának ellátásához szükséges mértékben.

 

 

III. Közösségi finanszírozás a Portálon

 

1. A Portál minden, legalább Anonim hozzáférési szintű felhasználója részt vehet az Alapítvány által a Portálon meghirdetett közösségi finaszírozási kampány(ok)ban (továbbiakban: Kampány), melynek során az Alapítvány adományokat gyűjt valamely közhasznú tevékenységének célzott finanszírozására.

2. A Kampány részletes leírását és specifikus szabályait külön szabályzat tartalmazza, amely jelen dokumentum mellékletét képezi.

3. Az aktuális Kampány adományozási felülete a következő URL-en érhető el: https://rockybivak.hu/tamogatas.

4. Az adományozás úgy történik, hogy a felhasználó az adományozási felületen megjelenített különböző címletű szimbolikus érmékből és bankjegyekből tetszőleges mennyiséget helyez el egy virtuális perselybe, majd amikor ezek összértéke eléri az adományozásra szánt összeget, akkor azt átirányítás után az OTP Mobil Kft. SimplePay rendszerében bankkártyával kifizeti.

5. A fizetés a SimplePay sikeres fizetést visszaigazoló e-mailjével válik véglegessé. Ezt megelőzően a folyamat bármely szakaszában lehetőség van az adományozásra szánt összeg módosítására vagy teljes törlésére ezen az URL-en: https://rockybivak.hu/component/j2store/carts.

6. Bármilyen okból sikertelen bankkártyás fizetés esetén a Portál tájékoztatja a felhasználót a sikertelenség okáról, majd visszairányítja a virtuális perselyhez, ahol a megfelelő korrekciók után ismét elindítható a fizetési folyamat.

7. Az Alapítvány az adomány beérkezésekor

a. e-mailben értesíti a adományozót,

b. frissíti a Kampány során beérkezett adományok online elérhető számlálóját.

c. frissíti az Kampány adományozóinak listáját az adományozó által választott adattartalommal, amely lehet

- Teljes: Név, Település, Összeg vagy

- Anonim: Részleges e-mail-cím, Összeg.

d. A Kampány részletes szabályzatában meghatározott esetekben az Alapívány elektronikus úton kiállított vouchert juttat ez az adományozónak, amely felhasználható az Alapítány közhasznú szolgáltatásainak igénybevétele során fizetendő díjak részleges vagy teljes kiegyenlítésére.

8. A Kampány finanszírozási céljának ellehetetlenülése esetén az Alapítvány megkísérli az adomány visszajuttatását (refund) az adományozónak. Amennyiben ez nem jár sikerrel, az adományt elsősorban hasonló projekt finanszírozására, ennek hiányában közhasznú tevékenységére fordítja.

9. A Portál fő közösségi finaszírozási kampánya a – jelen dokumentum mellékletét képező szabályzatban részletezett – RockyBivak Instant Kulcsosház Projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósításához kapcsolódó kutatás-fejlesztési, tervezési, kivitelezési tevékenységek anyagi fedezetének biztosítását szolgálja.

 

 

IV. A SimplePay fizetés jellemzői

 

1. A Portálon SimplePlay, SimplePay by OTPBank, OTP Mobil Kft. SimplePay bankkártya elfogadásként megjelölt fizetési mód az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay online fizetési felületén zajlik.

2. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, a Felhasználónak elég megadnia bankkártyája számát, lejárati dátumát, a hátoldalán található CVC-kódot és egy működő e-mail- címet.

3. Ha a Felhasználó regisztrál a SimplePay-nél, a továbbiakban nincs szükség a kártyaszám megadására, a fizetéshez elég az e-mail-cím és a jelszó.

4. Fizetéshez jeéenleg a következő bankkártya-típusok használhatóak:

a) Mastercard vagy Maestro,

b) Visa vagy Visa Electron.

5. Bankkártyás fizetésnél a vásárlót nem terheli költség, azt az Alapítvány, mint elfogadó viseli.

6. A SimplePay szervereit a COMODO CA Limited 2048 bites TLS titkosítása védi. A Felhasználó fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Simple biztonságos szerverén adja-e meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos és a fizetőoldal tulajdonosát simple.hu néven azonosítja.

7. A Simple rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni.

 

 

V. Beviteli hibák kezelése a Portálon

 

1. Felhasználói adatbeviteli hibának minősül többek között egy tévesen megadott mennyiség, nem megfelelő címlet kiválasztása és virtuális perselybe helyezése, adatok elírása, stb.

a) A Felhasználónak az adományozás nevezés bármely szakaszában és annak az Alapítvány részére történő elküldéséig a Portálon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. tétel törlése a virtuális perselyből, a mennyiség módosítása, adatok módosítása). A Persely tartalmának elküldéséig a Felhasználó a „Vissza” gombbal léphet vissza valamelyik előző oldalra, hogy adományozását módosítsa.

b) Amennyiben a Felhasználó véglegesítette adományozását és a beküldött adatokban utólag hibát fedez fel, a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 24 órán belül kezdeményeznie kell adományozási tranzakciója törlését a regisztráció vagy a kifizetés során megadott e-mail-címről küldött levéllel.

 

 

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

 

1. Felhasználó az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos kifogásait az I. szakaszban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

a) Az Alapítvány a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Alapítvány a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

b) Az Alapítvány a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

c) A panasz elutasítása esetén az Alapítvány az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

2. Az Alapítvány tevékenysége feletti törvényességi felügyeletet a székhely szerint illetékes bíróság gyakorolja. Elérhetősége: Pécsi Törvényszék 7623 Pécs, Rákóczi út 34 +36 72 503 500

 

 

VII. Adatvédelmi tájékoztató

 

1. A Portál működése során személyes adatok kezelése és tárolása történik a hatályos adatvédelmi szabályozás alapelvei szerint.

2. Adatkezelő a Portált üzemeltető Alapítvány (I.1. pont).

3. Adatfeldolgozó a Portál tárhelyszolgáltatója (I.3. pont).

4. A tárolt személyes adatok és az adattárolás célja:

a) Felhasználó által megadott adatok a regisztráció során:

- Név: azonosítás

- Felhasználói név: azonosítás

- Jelszó: azonosítás

- E-mail-cím: kapcsolattartás

- Cím: kapcsolattartás

- Telefonszám: kapcsolattartás, értesítés

- Születési dátum: életkorhoz kötött jogosultság ellenőrzés

b) Felhasználó által megadott adatok az adategyeztetés során, melyeket titkosított formában tárolunk és a jóváhagyás után a szerverről visszavonhatatlanul eltávolítunk:

- Személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély arcképes oldala: adatellenőrzés

- Lakcímkártya: adatellenőrzés

c) A Portál használata közben keletkezett adatok:

- IP-cím: forgalom statisztikai elemzése

- Támogatások, adományok nyújtása: adminisztráció, nyilvánosság felé közvetítés

5. A felhasználó személyes adatait csak kifejezett rendelkezése, tájékozott hozzájárulása alapján osztjuk meg harmadik féllel.

6. A felhasználók

a) kérhetik, hogy adataik törlésre vagy javításra kerüljenek,

b) bármikor ellenőrizhetik, hogy milyen adatokat tárolunk róluk,

c) bármikor kérhetik adataikat egy másik adatkezelő félhez eljuttatás céljából,

d) előzetesen beleegyeznek adataik felhasználásába.

7. A Portál használatának megkezdésekor, a Regisztráció során a Felhasználó elfogadja jelen adatkezelési szabályokat.

8. A SimplePay fizetés használatával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közös Nevező Alapítvány (7720 Zengővárkony, Belterület 292. hrsz.) adatkezelő által a https://rockybivak.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail-cím, Lakcím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, ezen a linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

VIII. Hatályba lépés

 

1. Jelen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. december 13.

2. A korábbi hasonló, hatályukat vesztett dokumentumok később is hozzáférhetők a Portálon.

Legutóbbi támogatások

2021-12-08 02:24:28Gruber Mihály, Pécs6000
2021-01-13 13:38:20Vetró Viktor, Budapest1200
2021-01-12 08:10:09he*re@gmail.com5000
2021-01-06 14:35:18ko*63@gmail.com50

Dicsőségtábla

1Gruber Mihály, Pécs6000
2he*re@gmail.com5000
3Vetró Viktor, Budapest1200
4ko*63@gmail.com50

Eddig beérkezett támogatások

12250

Free Joomla templates by L.THEME